Griskronan

Griskronan

Sedan våren 2011 betalar vi uppfödaren 1 kr extra per kilo färskt svenskt griskött vi köper. Initiativet påverkar ej priset för svenskt fläsk till konsument, men har tillkommit som ett sätt att förbättra lönsamheten för svenska grisbönder och därmed bidra till att trygga deras verksamhet framöver.

Griskronan är angelägen, eftersom andelen svenskt griskött minskat de senaste 30 åren. Att behålla det svenska köttet är viktigt eftersom det innebär en större möjlighet för svenska konsumenter att påverka foder, miljö och djurhållning än vad som är fallet med t ex utländska grisfarmer.

Griskronan fungerar praktiskt så att bonden som föder upp grisen får 1 kr extra per kilo färskt svenskt griskött vi köper in. Betalningen går genom slakteriet och vi kan kontrollera att den verkligen når fram till de bönder programmet omfattar. 

Att vi betalar extra betyder ej att vi höjer priset till konsument. Vi tar av vår marginal på grisköttet därför att svenskt kött är en viktig konkurrensfördel för oss när konsumenterna jämför med våra konkurrenters importerade gasade kött.

Griskronan är ej tidsbegränsad. Den är tänkt att varaktigt ge svenska grisbönder en bättre ekonomi och därmed bidra till att konsumenter kan köpa svenskt griskött även i framtiden.

Tryne

Bakgrunden till att vi kan och vill etablera en ny syn på handelns ansvar för de svenska bönderna är attverksamheten ägs av Bergendahls Food, som i sin tur ingår i Bergendahl & Son AB, ett företag som startades 1922 av Mikael Bergendahl och som idag helt och hållet ägs av hans sondotter och hennes två barn. De ser mer till att göra bra saker på lång sikt, än att krama ut varje öre inför nästa kvartalsrapport.