TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingen arrangeras av City Gross Sverige AB org. nr. 556597-2451 med adress Industrigatan 22, 281 43, Hässleholm.

Tävlingsperiod

15-11-2021 – 21-11-2021.

Vinst

Vinsten består av 1 st presentkort á 1 000 kr att utnyttja hos vår samarbetspartner Sembo.

 1. Villkor för deltagande
  • Deltagare i tävlingen ska vara medlem i City Gross kundklubb, City Gross Prio.
  • Deltagare i tävlingen ska vara över 18 år gammal.
  • Deltagare i tävlingen ska vara folkbokförda i Sverige.
  • Deltagare i tävlingen får inte vara anställd hos City Gross
  • Deltagare i tävlingen intygar att de har rätt att till City Gross att upplåta och överlåta i dessa villkor reglerade rättigheter samt att City Gross har rätt att använda tävlingsbidraget i enlighet med tävlingsvillkoren.
 1. Tävlingsvillkor ”Är du vår Prio – ta en selfie och tävla om fina priser”

  Priokunden ska ta en bild (”selfie”) framför en av våra two-stands på plats i någon av våra City Gross-butiker v.46 och göra en hashtagg till #citygrossprio på instagram. Viktigt att deltagande Priokund har en öppen instagramprofil för att inlägget ska kunna synas i tävlingen.

 2. Vinnare utses, om inte annat anges, av en jury bestående av anställda i City Gross marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.

 3. Vinnare underrättas genom direktmeddelande på instagram och vinnande bidrag kommer offentliggöras 26-11-2021 på City Gross centrala instagramprofil och på www.citygross.se

 4. Vinsten kommer under v. 48 2021 att skickas ut till Priokundens folkbokförda adress. Vinst kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 5. Butiken förbehåller sig rätten att (a) fritt använda insända bidrag och förekommande bilder och andra personuppgifter i reklam och (b) offentliggöra och publicera vinnare och vinnande bidrag i marknadsföringssyfte och på sociala medier; Butiken förbehåller sig rätten att (a) fotografera vinnaren i samband med tävlingen och (b) fritt använda fotografierna, vinnarens namn och tävlingsbidrag i marknadsföringssyfte och på sociala medier.

 6. City Gross tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter som kan påverka deltagande i tävlingen eller dess slutresultat.

 7. City Gross förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som agerar i strid med tävlingsvillkoren.

 8. Genom att delta i tävlingen godkänner de tävlande tävlingsvillkoren.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen kommer uteslutande att behandlas av City Gross Sverige AB, som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och i förekommande fall användas för angivna reklam och marknadsföringssyften.

Uppgifterna kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften.

Du har rätt att en gång per kalenderår begära uppgift om vilka personuppgifter som City Gross behandlar om dig. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning, har du också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

För att göra något av ovanstående eller för andra frågor rörande personuppgiftshantering och gällande personuppgiftslagstiftning, kontakta City Gross kundservice på 0771-23 24 25

Varnings ikonAnslutningsproblem