Senast uppdaterad 2020-09-01

Integritetspolicy

Dataskydd

Att du som City Gross-kund känner dig trygg i att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. Därför jobbar vi för att vara öppna och transparenta med hur vi samlar in och delar den information som vi spara om dig. Det är också viktigt att du som kund känner en trygghet i att personuppgifterna hanteras på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Vi arbetar dagligen med att både följa dataskyddsregler och interna riktlinjer och rutiner – allt för att värna om din integritet och dina uppgifter. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som löpande har till uppgift att granska och säkerställa att regler och riktlinjer följs. Här under kan du ta del av hur och varför City Gross behandlar dina personuppgifter, vilka vi delar dina uppgifter med, vilka vi hämtar uppgifter från samt vilka rättigheter du har. Behandlingar kan skilja sig beroende på om du är t.ex. PRIO-kund i butik eller PRIO-kund och handlar via E-handel.

1. Personuppgiftsansvarig

City Gross Sverige AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du som medlem i lojalitetsprogram handlar eller använder tjänster i någon av våra butiker eller på vår e-handel via citygross.se.

2. Dataskyddsombud – hur vi arbetar för att dina uppgifter är trygga

För att garantera att all behandling av personuppgifter sker på ett öppet, korrekt och lagligt sätt har Bergendahls utsett ett dataskyddsombud. För att komma i kontakt med dataskyddsombud, kontakta vår kundservice eller maila dataskydd@bergendahls.se

3. Insamling och behandling av personuppgifter

Självklart vill vi att du som kund ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att vara öppna och transparenta med vilka uppgifter vi samlar in, sparar och behandlar om dig som kund och vi efterlever alltid den lagstiftning för personuppgiftsbehandling som gäller.

3.1. Personuppgiftsbehandling – varför vi samlar in och sparar personuppgifter

3.1.1. För att kunna hantera kundens beställning/köp

Dina uppgifter behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställningar och, om du har handlat via Citygross.se, för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning.

3.1.2. För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto

Personuppgifter behandlas för att kunna skapa personliga sidor till dig som kund/medlem och administrera dina konto som kund/medlem.

3.1.3. För att kunna hantera belöningssystem enligt villkoren för medlemskap i ett lojalitetsprogram

När du som lojalitetskund handlar inom City Gross och identifierar dig i kassa eller via digitala kanaler behandlar vi dina uppgifter för att kunna rikta erbjudanden och rabatter till dig.

3.1.4. För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmen enligt villkoren för medlemskap i ett lojalitetsprogram samt utföra kundanalys

När du som lojalitetskund handlar inom City Gross och identifierar dig i kassa eller via digitala kanaler behandlar vi dina uppgifter för att kunna rikta erbjudanden och rabatter till dig. Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför behandlar vi dina uppgifter för att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra City Gross-butiker, andra Bergendahlsanknutna företag och samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler. Vi hanterar dina uppgifter för att t.ex. skicka veckobrev, ge dig personliga erbjudanden och anpassa innehållet i digitala kanaler som t.ex. Citygross.se. För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt. Vi sorterar t.ex. in kunder i olika segment baserat bland annat på vad de handlar. Det innebär att olika kunder kan få olika erbjudanden beroende på vilket segment de tillhör. Av samma anledning analyserar vi även bland annat dina köpmönster, köpkraft, köpbeteende och interaktioner med Bergendahls. Genom att godkänna villkoren för lojalitetsprogrammet lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra butiker och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket eller via kundservice.

3.1.5. För att kunna ge medlemmen en personligt anpassad upplevelse av företagets tjänster enligt villkoren för medlemskap i ett lojalitetsprogram

Vi behandlar dina personuppgifter som medlem i lojalitetsprogram för att kunna anpassa och förenkla din upplevelse och för att du ska få möjlighet att ta del av erbjudanden. Detta innebär bl.a. att vi som del i lojalitetsprogram kan rikta relevanta produktrekommendationer genom analys av hur medlemmar använder företagets webbsidor och digitala kanaler.

3.1.6. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter, tjänster och förmåner till kunder och medlemmar. Det kan t.ex. handla om att ge möjlighet att förenkla framtida inköp som exempelvis att spara digitala shoppinglistor. För att kunna ge så bra riktad information och marknadsföring som möjligt analyserar vi bl.a. hur kunder/medlemmar använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler. Vi analyserar också resultat från kundnöjdhets- och marknadsundersökningar, köp- och orderhistorik samt vissa demografiska data. Direktmarknadsföring sker bl.a. genom e-post, SMS, sociala medier eller andra digitala kanaler. Du som kund/medlem har alltid rätt att avsäga dig direktmarknadsföring. Du kan göra det via personlig inloggning på webbsidor, direkt i digitala utskick eller genom att kontakta vår kundservice.

3.1.7. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Vid deltagande vid tävlingar eller event behandlar vi personuppgifter för att kunna kommunicera innan, under och efter tävlingen/eventet samt för att kunna identifiera och säkerställa deltagarens ålder.

3.1.8. För att kunna hantera kundtjänstärenden

För att kunna hantera förfrågningar, ansökningar, utreda klagomål- och supportärenden behöver vi behandla vissa personuppgifter för att säkerställa identitet i vår kommunikation. Detta kan ske via telefon eller digitala kanaler inkluderat sociala medier.

3.1.9. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Ibland behöver vi behandla personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse produktansvar och produktsäkerhet. Om det exempelvis gäller en defekt eller hälsovådlig vara måste vi ta fram kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser. Vi kan också kräva, i enlighet med t.ex. bokföringslagen och penningtvättslagen, att behandla personuppgifter om det finns misstanke om oegentligheter.

3.1.10. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

För att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga och förenkla informationsflödet eller lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler behandlar vi personuppgifter som t.ex. IP-adress, webläsarinställningar och operativsystem. Vi behandlar också vissa personuppgifter för att kunna ta fram underlag för att förbättra och säkra varu- och logistikflöden, sortimentsutbud, IT-system, resurs- och hållbarhetseffektivitet och för att generera underlag vid nyetableringar av butiker, lager eller digitala plattformar.

3.1.11. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

För att kunna förbygga utreda och säkerställa våra kunders integritet och skydd behandlar vi vissa personuppgifter. Bl.a. handlar detta om försök till olovlig inloggning på användarkonton, skydda IT-miljö mot angrepp och intrång, kameraövervakning eller andra åtgärder i enlighet med användarvillkor.

4. Personuppgiftsbiträde – vilka vi delar dina uppgifter med som inte är ansvarig för dina personuppgifter och varför

Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick m.m. Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

5. Självständig personuppgiftsansvarig – vilka vi delar dina uppgifter med och varför

5.1. Andra bolag inom koncernen

Vi delar aldrig information om dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen (Bergendahls & Son), däremot kan du som medlem i lojalitetsprogram inom City Gross komma att få förmånliga erbjudanden hos något av våra koncernanslutna bolag som en del av villkoren i lojalitetsprogram med City Gross.

5.2. Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

6. Den registrerades rättigheter

Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter. Exempelvis kan du begära att få ett registerutdrag på vilka uppgifter som vi behandlar samt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam. Du har även rätt att begränsa och invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt även få dem raderade. Dock kan vi inte erbjuda vissa tjänster (exempelvis förmånskund och självscanning) utan dina personuppgifter då dessa tjänster är kopplade till dig som person. Så ifall du begränsar, gör invändningar eller ber att få dina personuppgifter raderade kan vi behöva avsluta vissa tjänster eller avtal. På samma sätt slutar vi behandla samt raderar dina personuppgifter efter att du avslutar sådana tjänster. Observera att vissa rättigheter börjar gälla först efter den 25/5 2018. I förekommande fall kan vi ha berättigade intressen för att fortsätta behandla dina uppgifter även om du begär att en viss behandling ska upphöra eller avslutas. Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida.

6.1. Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (Dvs information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss (registerutdrag) om du gör begäran till vår kundservice via telefon. Om vi får in en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

6.2. Rätt till rättelse

Ifall vi fått in fel personuppgifter har du rätt att i efterhand korrigera dem. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du kan själv rätta vissa uppgifter via inloggning på användarkonto eller genom att kontakta kundservice.

6.3. Rätt till radering

Du har alltid rätt att begära radering av dina personuppgifter, exempelvis om du invänder mot att vi behandlar dem för direktmarknadsföringsmål. Observera att vi bara lagrar uppgifter som är nödvändiga för den tjänst vars avtal du godkänt och att vi inte raderar dina personuppgifter ifall vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Radering av specifika uppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att uppfylla avtalsvillkor för t.ex. ett lojalitetsprogram vilket innebär att medlemskapet i sin helhet måste sägas upp och avslutas.

6.4. Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, att vissa personuppgifter i framtiden bara kan användas till vissa avgränsade syften. Dock kan en begränsning av behandling innebära att vi inte kan uppfylla avtalsvillkor för t.ex. ett lojalitetsprogram vilket innebär att medlemskapet måste sägas upp och avslutas.

6.5. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

6.6. Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

6.7. Rätt till dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett format som du kan ta emot. I vissa fall kan du även be om att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

7. Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För att framföra klagomål kontakta vår kundservice.

8. Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag

Om insamling av dina personuppgifter är nödvändig inom ramen för t.ex. avtalsvillkor i lojalitetsprogram eller krävs enligt lag (t.ex. bokföringslagen eller penningtvättslagen) kan vår rättsliga skyldighet och/eller åtaganden enligt villkoren i lojalitetsprogram göra att vi kan neka dig vissa aktiviteter och begäran beroende på förutsättningar i enskilda fall.

9. Uppgifter som hämtas från tredje part – någon annan än dig eller våra register

Vi kan också samla in personuppgifter om dig från någon annan – det som på juridikspråk kallas för tredje part. Exempel på detta kan vara:

- Adressuppgifter hämtas från offentliga adressregister för att alltid vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

- Uppgifter om kreditvärdighet hämtar vi från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

10. Avtalsuppdateringar

Du hittar alltid den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats. Du som har personuppgifter lagrade hos oss (så som namn, adress osv.) kommer alltid bli informerad när integritetspolicyn eller ditt avtal uppdateras genom e-post, via pop-up vid inloggning på digitala plattformar eller via information i butik.

11. Detaljerad information kring personuppgiftsbehandling

För att läsa en mer detaljerad information kring hur vi behandlar dina personuppgifter klicka här.

Varnings ikonAnslutningsproblem