Hur många svenska varor har du i din korg?

Vi har många varor märkta med Från Sverige eller Kött från Sverige i våra butiker. Varor som är garanterat svenska, innehåller svenska råvaror och är odlade och uppfödda i Sverige. Du kan lätt hitta varorna i våra butiker, titta efter Från Sverige-märket på hyllkanten eller på varan.

Från Sverige och Kött från Sverige

Från Sverige och Kött från Sverige är två frivilliga ursprungsmärkningar för att märka svenska råvaror, livsmedel som innehåller svenska råvaror och växter odlade i Sverige. Märket Kött från Sverige används på kött- och charkuteriprodukter. Märkningarna innebär att alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige samt att all förädling samt packning ska ske i Sverige. I sammansatta produkter ska minst 75 procent av färdigvaran vara svenskt (vatten räknas inte). Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 procent svenskt, även i sammansatta produkter. Svenskmärkning AB äger och tillhandahåller märket och kontrollerar via andra part och stickprovskontroller att märkets regler efterföljs.

Blockbild_potatis_frånSverige_845x372.jpg

Svenska bönder och gårdar

När du handla varor märkta med Från Sverige så stöttar du samtidigt våra lokala och svenska gårdar och bönder. Våra svenska råvaror ska vi värna om och njuta av. Hos oss hittar du kött, fisk och frukt och grönt från Sverige.

Från Sverige

Blockbild_kött_frånSverige_845x372.jpg

Svenskt, färskt och butiksstyckat

När du handlar i vår butik ska du enkelt kunna göra medvetna val. Därför samarbetar vi med Kött Från Sverige för att se till så vårt svenska kött är behandlat med den omsorg som det förtjänar. Så när du håller ett kött från City Gross i handen, med Kött Från Sverige märket, då vet du att djuret är fött, uppfött, slaktat, förädlat och förpackat i Sverige. Ett riktigt svenskt kött – helt enkelt.

Handla butiksstyckat svenskt kött

Varnings ikonAnslutningsproblem