Spray Crystal Clean Glas

Ajax
750ml
30
,95/st

Skyddsangivelse

Spraya inte mot ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Varnings ikonAnslutningsproblem