Spray Triple Action Glas

Ajax
750ml
30
,95/st

Skyddsangivelse

Spraya inte mot ögonen.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Varnings ikonAnslutningsproblem