Deep Action Gel - Dazzling Petals

Wc Duck
750ml
14
,95/st

Spara 5,00 kr/st

Ord. pris 19,95 kr/st

Ord. jfr pris 26,60 kr/l

Jfr pris 19,93 kr/l

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Varnings ikonAnslutningsproblem