Meny
Se om vi kan leverera till dig

Griskronan

Sedan våren 2011 betalar vi uppfödaren 1 kr extra per kilo färskt svenskt griskött vi köper. Initiativet påverkar inte priset för svenskt fläsk i våra butiker, utan har tillkommit som ett sätt att förbättra lönsamheten för svenska grisbönder och därmed bidra till att trygga deras verksamhet framöver.

Griskronan är angelägen, eftersom andelen svenskt griskött minskat de senaste 30 åren. Att behålla det svenska köttet är viktigt eftersom det innebär en större möjlighet för svenska konsumenter att påverka foder, miljö och djurhållning än vad som är fallet med t ex utländska grisfarmer.

Griskronan tryneGriskronan fungerar praktiskt så att bonden som föder upp grisen får 1 kr extra per kilo färskt svenskt griskött vi köper in. Betalningen går genom slakteriet och vi kan kontrollera att den verkligen når fram till de bönder som programmet omfattar.

Att vi betalar extra betyder inte att vi höjer priset i butiken. Istället tar vi av vår egen marginal på grisköttet eftersom svenskt kött är en viktig konkurrensfördel för oss när konsumenterna jämför med våra konkurrenters importerade gasade kött.

Griskronan är inte tidsbegränsad. Den är tänkt att varaktigt ge svenska grisbönder en bättre ekonomi och därmed bidra till att konsumenter kan köpa svenskt griskött även i framtiden.

Bakgrunden till att vi kan och vill etablera en ny syn på handelns ansvar för de svenska bönderna är att City Gross ägs av Bergendahls Food, som ingår i Bergendahl & Son AB. Företaget startades 1922 av Mikael Bergendahl och ägs idag helt och hållet av hans sondotter och hennes två barn. En familj som ser mer till att göra bra saker på lång sikt, än att krama ut varje öre inför nästa kvartalsrapport.

Din webbläsare är över 4 år gammal och är en säkerhetsrisk för dig och alla på ditt nätverk.

Vänligen ladda ner en modern webbläsare.

Här är två alternativ som vi rekommenderar:

Chrome Ladda ner Firefox Ladda ner