Vi tar ställning!

Miljö- och klimatfrågorna berör oss alla och det blir allt påtagligare att vi måste agera snabbt och med kraft. För oss på City Gross är det därför viktigt att ständigt jobba för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi vill även underlätta för dig, som kund, att göra medvetna och hållbara val. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och vad vi, tillsammans med dig, kan göra för att sträva mot ett cirkulärt tänkande där hållbarhet är ledordet.

Varnings ikonAnslutningsproblem