Föreningen Äkta vara och Ä-märket

Ä-märket är en märkning från den ideella oberoende konsumentföreningen Äkta vara. Många konsumenter är, av olika anledningar, kritiska till tillsatser i maten. Tillsatser finns ofta i sammansatta och förädlade produkter, men trots detaljerade ingrediensförteckningar kan det vara svårt att göra ett medvetet val i köpögonblicket. På City Gross samarbetar vi därför med föreningen Äkta vara, bland annat genom att vi använder föreningens Ä-märke på våra egna märkesvaror och på hyllkantsetiketten vid övriga produkter som uppfyller Ä-märkets kriterier. Syfte med samarbetet är att vägleda och underlätta medvetna val. Det är föreningen Äkta vara som granskar och beslutar om vilka produkter som får använda märkningen. Vill du veta mer, gå in på www.aktavara.org/markning

Varnings ikonAnslutningsproblem