Hållbarhetsrapport

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport. I dem berättar vi om alla de förändringar vi på City Gross nyligen har gjort för att bidra till att vår värld utvecklas hållbart, men också våra största utmaningar och viktigaste frågor.

Hållbarhetsrapport 2020

Med ombryddhet som ledord

Bergendahls, som City Gross ingår i, grundades 1922 av Mikael Bergendahl. När sonen Sixten kom in i bilden på 1940-talet bytte bolaget namn till Bergendahl & Son, samma namn som moderbolaget har än idag. Vi är fortfarande ett familjeägt företag med starka värderingar som styr alla val vi gör i stort som i smått. Detta påverkar hur vi ser på vår skyldighet att värna omvärlden och ansvaret för hur verksamheten påverkar samhället.

Läs mer om vårt arbete för en mer hållbar utveckling nedan.

Ombryddhet är vägledande för våra affärsbeslut. Vi vill på allvar bidra till att vår värld utvecklas på ett hållbart vis och därför utgår vi från olika hållbarhetsmål. Vår ambition är att vara Sveriges mest ombrydda detaljhandelsföretag.

City Gross – vem annars?

Minskat matsvinn

Ett av de viktigaste resultaten från vår hållbarhetsrapport för 2017/18 är att vi lyckats få ner vårt matsvinn med 16 procent. En av anledningarna till den stora minskningen kan vi tacka vår nya förpackningsteknik skinpack för. Vi har gjort egna mätningar innan och efter införandet av den nya förpackningsmetoden och resultatet talar sitt tydliga språk: köttsvinnet har minskat 63 procent. Tack vare skinpack räknar vi med att minska köttsvinnet med över 520 ton kött/år.

Förutom införandet av skinpack har vi inlett samarbeten med Whywaste och Rescued Fruits. Whywaste är ett dataprogram som framför allt används av butikspersonalen. Med hjälp av programmet kan vår personal få bättre kontroll på bäst före-datum. Programmet varnar när en vara närmar sig utgångsdatum som då kan tillagas i butik, prissänkas eller skänkas till välgörenhet.

Rescued Fruits är ett initiativ att producera juicer av ätbar frukt som annars hade slängts. Förtaget har tillsammans med City Gross sett till att 5 ton frukt räddats.

81 procent minskat utsläpp av CO2

Fossila bränslen räknas ofta upp som en av de verkliga klimatbovarna och vi har tagit larmen på allvar. Eftersom vi utökar vårt utbud till att även innefatta e-handel beslutade vi redan 2016/2017 att börja tanka med det mer miljövänliga bränslet HVO. Som en direkt effekt av införandet av HVO reducerade vi 2017/2018s utsläpp av koldioxid med 81 procent.

I våra butiker och verksamheters övriga lokaler använder vi endast energi från förnyelsebara källor. Överskottsvärmen från varukylsanläggningarna tas om hand och används till andra system i våra fastigheter. Under 2017/2018 har 60 procent av värmen återvunnits och 40 procent kom från fjärrvärme.

Minskad försäljning av plastpåsar

7,5 procent minskade vår försäljning av plastpåsar under verksamhetsåret 2017/2018. En stor bedrift tycker vi och vi välkomnar det ökade medvetandet av plastpåsarnas negativa inverkan på miljön. Sedan 2017 består våra plastbärkassar till 80 procent av PCR (återanvänd plast) och därför bär kassarna symbolen Blå ängeln. Vi ser också att försäljningen av flergångskassar ökar. När du handlar frukt och grönt i våra butiker kan du använda våra flergångspåsar i tvättbar polyester – ett perfekt alternativ till plastpåsar på rulle. Polyester binder nämligen inte fukt och reagerar inte med fruktens mögelsporer vilket gör att frukt och grönsaker kan sköljas direkt i påsen. Dessutom kan påsen tvättas i maskin och därmed användas flera gånger.

Digitalisering

Digitaliseringen av marknaden är ett faktum det vi tycker att det är viktigt att nyttja ny digital teknik i vårt hållbarhetsarbete. Som första butikskedja i Sverige införde vi digitala kvitton till, i första hand, våra medlemmar och stängde av de automatiska utskrifterna. Varje år produceras 1,7 miljarder kvitton i Sverige, vilket motsvarar cirka 60 träd, enligt siffror från Svensk Handel. Om du är Prio-kund hos City Gross kan du spara alla dina kvitton i appen eller välja att skriva ut i butik. Vår förhoppning är att det skapar eftertanke om att inte slösa på jordens resurser.

Vi blir allt mer uppkopplande och det är inte bara av ondo utan faktiskt en god sak för miljön. Att beställa hem en matkasse är ett klimatsmart val. Matkassarna är utformade efter recept och antal personer vilket bland annat bidrar till att svinnet minskar.

Flexa vego

Larmrapporter om klimatbovar bland livsmedel innefattar allt som oftast köttprodukter och på City Gross satsar vi stort på protein för alla. Enligt en Sifo-undersökning från 2018 framkom det att cirka 6 procent av Sveriges befolkning är vegetarianer medan 40 procent är flexitarianer. Att ha en eller flera köttfria dagar i veckan blir allt mer vanligt och vi följer trenden genom att erbjuda veganska, lakto-ovo-vegetariska och flex-kassar. 2016 lanserade vi Favorit Vegott – en serie djupfrysta veganska produkter som ökar.

Vi ger tillbaka

Om det är något som ligger oss varmt om hjärtat så är det att ge tillbaka. Vårt samhällsengagemang genomsyrar hela företaget.

Som en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln tar vi ansvar för svenska köttbönder. Att värna om svenskt kött är viktigt eftersom närproducerat kött bidrar till att behålla god djurhållning, låg antibiotikaanvändning, öppna landskap och arbetstillfällen inom jordbruket.

2011 började vi att betala en extra krona per kilo färskt svenskt griskött vi köper in till butikerna. Vi fortsatte med lamm och initiativet är ett sätt att förbättra lönsamheten för svenska lamm- och grisbönder. Betalningen sker via slakteriet vilket bland annat gör att vi enkelt kan kontrollera att pengarna når fram till bönderna. Under 2017/2018 bidrog Lamm- och Griskronan med närmare 6,5 miljoner kronor till köttbönderna. Sedan starten 2011 har vi bidraget med cirka 60 miljoner kronor.

Den varma och torra sommaren 2018 slog hårt mot landets bönder. Djur fick byta betesmarker i jakt på gräs och vädret ledde till foderbrist med ökade foderpriser som följd. Flera av City Gross butiker gjorde inlägg på Facebook med uppmaningar till traktens bönder att hämta överblivet bröd samt frukt och grönt. Vi strök även alla kampanjer med utländskt kött för att istället sälja närproducerade köttprodukter.

Vi bryr oss!

City Gross – vem annars?

Varnings ikonAnslutningsproblem