Kvalitetscertifierad butik

2010 påbörjade vi ett certifieringsarbete i våra butiker efter en standard som heter Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Standarden har tagits fram av Svensk Dagligvaruhandel för att tillgodose de branschspecifika krav och förutsättningar som finns för hantering av livsmedel i butik.

Idag är merparten av våra City Gross-butiker certifierade och vi har påbörjat processen för att certifiera de butiker som återstår. Vill du veta mer, gå in på www.svenskdagligvaruhandel.se/certifiering

Varnings ikonAnslutningsproblem