Kvalitetscertifierad butik

2010 påbörjade vi ett certifieringsarbete i våra butiker efter en standard som heter Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Standarden har tagits fram för att tillgodose de branschspecifika krav och förutsättningar som finns för hantering av livsmedel i butik. Butiker som är certifierade har granskats och godkänts av ackrediterad tredje part. Vill du veta mer, gå in på www.svenskdagligvaruhandel.se/certifiering

Varnings ikonAnslutningsproblem