Samlad kraft mot plast

Nu minskar vi tillsammans förbrukningen av plast!

Plast som skräpar ner i naturen är ett globalt miljöproblem. I vår strategi för att minska plastförbrukningen ställer vi därför krav på de leverantörer som tillverkar våra EMV (egna märkesvaror) att använda fossilfri eller materialåtervinningsbar plast i och runt produkterna. Ett annat exempel är att vi, inom handeln tillsammans med dig som konsument, tar ett större ansvar för att minska förbrukningen av plastpåsar.

Vi tror att det behövs ett nytt sätt att se på plastbärkassen – att se den som en flergångsartikel istället för en engångsartikel som direkt lämnas i plastinsamlingen, blir till soppåse eller slängs tom i soporna och bränns. Bäst vore om fler konsumenter använde en flergångskasse i annat material när de handlar. På City Gross försöker vi, på olika sätt, bidra till att användningen av plastpåsar minskar och framåt hoppas vi kunna erbjuda fler miljöeffektiva lösningar inom detta område. 

Några exempel på vad vi gör just nu:

  • Våra plastbärkassar består till 80% av PCR (post consumer recycled) d v s återvunnen plast
  • Vi tipsar/skriver på våra nya plastbärkassar att de bör användas flera gånger innan de går till återvinning eller används som soppåsar
  • Vi erbjuder flergångskassar som alternativ till plastbärkassar
  • Vi testar, i frukt- och gröntavdelningen, en flergångspåse i tvättbar polyester som alternativ till plastpåsarna på rulle

 

Bakgrunden till att intresset för att minska användningen av plast ökat är en ökande medvetenhet om plastens negativa miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas att en plastbärkasse som slängs i naturen tar upp till 400 år att bryta ner. Plastens negativa effekt på miljön har därför resulterat i ett EU-direktiv och därefter en nationell förordning som uppmuntrar handeln att informera konsumenter om platsbärkassens negativa miljöpåverkan, fördelarna med att minska användningen samt konkreta tips på hur användningen av plastbärkassar kan minskas. Inom dagligvaruhandeln arbetar vi därför tillsammans med Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent. Målet är att minska antalet plastbärkassar till 90 st per person år 2019 och 40 st per person år 2025.

Vill du veta mer, gå in på www.naturvardsverket.se eller www.hsr.se

Varnings ikonAnslutningsproblem