Svanenmärkt kedja

Vi är stolta över att hela vår kedja, från grossist till butik, är Svanenmärkt!

Vad innebär det?
Jo, man tar ett helhetsansvar för miljön. Till de viktigaste kraven hör att erbjuda ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor, ha en energieffektiv verksamhet där man hela tiden arbetar för att minska energiförbrukningen samt att energin är förnyelsebar. Vi jobbar även med att förbättra avfallssorteringen och strävar efter att det organiska avfallet ska bli biogas. Vidare använder vi miljömärkt rengöringsmedel, maskindiskmedel, toalettpapper, tvål, kopieringspapper m m. Vi informerar våra anställda i miljöfrågor och alla tar del av vår hållbarhetspolicy där miljömålen ingår. Utöver detta arbetar varje enhet med sina lokala miljömål för att ytterligare minska sin miljöpåverkan.

Att vara en Svanenmärkt kedja är, med andra ord, en ambitiös och pålitlig satsning. Vill du veta mer, gå in på www.svanen.se

Varnings ikonAnslutningsproblem