Svanen-märkt kedja

Vi är stolta över att hela vår kedja, från grossist till butik, är Svanenmärkt!

Vad innebär det?
Jo, man tar ett helhetsansvar för miljön. Till de viktigaste kraven hör att erbjuda ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor, ha en energieffektiv verksamhet där man hela tiden arbetar för att minska energiförbrukningen samt att energin är förnyelsebar. Vi jobbar för att minska matsvinnet, förbättra avfallssorteringen och för att det organiska avfallet ska bli biogas. Vidare använder vi miljömärka förbrukningsvaror som exempelvis rengöringsmedel, toalettpapper och kopieringspapper. Vi informerar våra medarbetare i miljöfrågor och alla tar del av vår hållbarhetspolicy. Utöver detta arbetar varje enhet med sina lokala miljömål för att ytterligare minska sin miljöpåverkan.

Att vara en Svanen-märkt kedja är, med andra ord, en ambitiös och pålitlig satsning. Vill du veta mer, gå in på www.svanen.se.

Varnings ikonAnslutningsproblem