Transport & Energi

På City Gross har vi valt att fokusera på de områden där vi kan göra störst skillnad och minska vår klimatpåverkan mest. Två exempel är hållbara transporter och minskad energiförbrukning. Här kan du kort läsa om hur vi arbetar inom dessa områden.

Alternativ till fossilfria bränslen
Utsläppen från fordon räknas ofta upp som en av de verkliga klimatbovarna och vi har tagit larmen på allvar. Redan 2016/2017 började vi nämligen tanka med det mer miljövänliga bränslet HVO. Som en direkt effekt av införandet av HVO reducerade vi 2017/2018 utsläppen av koldioxid med 81 procent.

Förra året stötte vi tyvärr på hinder på grund av ett nytt lagkrav. Det innebär att våra små lastbilar nu inte körs på ren HVO 100 utan på vanlig diesel som innehåller 40 procent HVO. Från och med augusti 2019 gäller detta även våra stora bilar eftersom tankstationen vi använder i Hässleholm har stängts ned. I den mån det är möjligt tankar vi HVO på tankstationer där det finns tillgängligt. Vi arbetar för att hitta en lösning för att återigen kunna övergå till att enbart tanka HVO 100 och en lösning inom räckhåll!

Minskad energiförbrukning
För oss är det viktigt är att inte använda jordens resurser i onödan. Energin vi använder kommer därför endast från förnyelsebara källor som vattenkraft. Ett sätt att vara resurseffektiv är att ta hand om överskottet av värmen som uppstår i våra butiker. Därför använder vi spillvärme från varukylanläggningarna i butikerna till andra system i fastigheterna.

ECO-driving och 100 procent fyllnadsgrad
Vi tycker det är oansvarigt att köra "tomt" och eftersträvar 100 procent fyllnadsgrad i våra lastbilar. På så sätt kan vi minska påverkan på miljön under transport av varor till och från våra butiker. Våra chaufförer är dessutom utbildade i ECO-driving för att ytterligare minska vår klimatpåverkan.

Varnings ikonAnslutningsproblem