Vi satsar på fossilfritt bränsle

Våra små lastbilar kör inte på ren HVO 100 utan på vanlig diesel som innehåller 40% HVO.Detta gäller även våra stora bilar fr o m augusti då HVO tanken i Hässleholm inte längre är tillgänglig.I den mån det är möjligt tankar vi HVO på tankstationer där det finns tillgängligt.

ECO-driving och 100 % fyllnadsgrad

Vi tycker det är oansvarigt att köra "tomt" och eftersträvar 100 % fyllnadsgrad i våra lastbilar för att minimera påverkan på miljön under transport av varor till och från våra butiker. Våra chaufförer är dessutom utbildade i ECO-driving för att ytterligare minska vår klimatpåverkan.

Våra små lastbilar kör inte på ren HVO 100 utan på vanlig diesel som innehåller 40% HVO.

Detta gäller även våra stora bilar fr o m augusti då HVO tanken i Hässleholm inte längre är tillgänglig.

I den mån det är möjligt tankar vi HVO på tankstationer där det finns tillgängligt.

Varnings ikonAnslutningsproblem