Vår satsning: Fisk från svenska gårdar (190701)

På City Gross var vi först bland landets dagligvarukedjor med att bara sälja fisk från hållbara bestånd. Nu tar vi nästa steg och inleder ett speciellt samarbete med Gårdsfisk. Som kund innebär det att du hittar landuppfödd fisk från Skåne i alla våra butiker.

Drygt hälften av all fisk som konsumeras idag är odlad. Men fiskodlingar till havs har stor miljöpåverkan och kan bidra till utfiskning av världshaven. Som första aktör i Sverige har Gårdsfisk i Skättilljunga visat att det går att producera fisk på land. Deras fiskodling är dessutom konstruerad som ett slutet system där 95 procent av vattnet återanvänds, bland annat på åkermark. Genom samarbetet med Gårdsfisk bidrar vi inte bara till ett mer hållbart fiske utan även en levande landsbygd.

Johan Ljungquist är VD och grundare av Gårdsfisk. Han menar att en stor del av den fisk vi äter, inte kommer från vatten nära oss.

– Av den fisk vi äter i Sverige är 75 procent importerad. Det vill vi ändra på. Våra fiskar är lämpliga att föda upp. Dels för att de växer fort, lever i stim, inte blir sjuka och därav inte behöver medicineras. Dessutom kan de äta en hög andel vegetabiliskt foder, berättar Johan.

Madeleine Rispe, ansvarig för fisk på City Gross, är glad över samarbetet. Hon menar att vi tillsammans kan bidra till att stoppa utarmningen av den marina miljön och minska utsläppen från odlingar.

– Vi gör så mycket vi kan för att bidra till ett hållbart fiske. Våra kunder kan känna sig trygga med att fisken som säljs på City Gross kommer från stabila bestånd, fångade med godkända redskap samt inom hållbara fiskezoner, säger Madeleine.

Först och främst kommer vi att erbjuda hel fisk och filé av Rödstrimma och Clarias i våra färskvarudiskar. Så småningom kommer utbudet att kompletteras ytterligare.

Våra senaste nyheter

Varnings ikonAnslutningsproblem